กิจกรรมเดินรณรงค์การใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ได้ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์การใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 โดยนายศราวุธ ทรงโฉม นายอำเภอเมืองจันทร์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการหน่วยงานต่างๆ ผู้นำชุมชน ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์

 569 total views,  2 views today

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28