แบบสำรวจความพร้อมด้านอุปกรณ์สำหรับการเรียนออนไลน์

ขอความร่วมมือนักเรียนตอบแบบสำรวจความพร้อมด้านอุปกรณ์สำหรับการเรียนออนไลน์

▶️สำรวจความพร้อมด้านอุปกรณ์สำหรับการเรียนออนไลน์ ม.1 https://drive.google.com/open?id=1E049Vhk1FsAwLvVjDUD13v_keWaxtt5atvMRk9ZQXXw

▶️สำรวจความพร้อมด้านอุปกรณ์สำหรับการเรียนออนไลน์ ม.2 https://drive.google.com/open?id=1GuV8KtoJFIqeLpxmiFpGZePNZ_DXfd-i6YK54fv65Ys

▶️สำรวจความพร้อมด้านอุปกรณ์สำหรับการเรียนออนไลน์ ม.3 https://drive.google.com/open?id=10zz5al16Eie7eg-nq_WeJ3uDMdiZQlr_wk5R1oyrALs

▶️สำรวจความพร้อมด้านอุปกรณ์สำหรับการเรียนออนไลน์ ม.4 https://drive.google.com/open?id=1l8uzP9av0UFWsG0VFp4rQlvPQKcro–8f5Q-xsjN9kQ

▶️สำรวจความพร้อมด้านอุปกรณ์สำหรับการเรียนออนไลน์ ม.5 https://drive.google.com/open?id=1mDtbC7AjqeMEWNg7Q88McE6SkN5pXUe-8M9vgQYxJvU

▶️สำรวจความพร้อมด้านอุปกรณ์สำหรับการเรียนออนไลน์ ม.6https://drive.google.com/open?id=1Z08DdHU7dI80hdPfBER9Txz97EMJ4AtB1G-Imu23b-0

 1,450 total views,  1 views today

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น