ข้อมูลทั่วไปรหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1033530967
รหัส Smis 8 หลัก : 33022019
รหัส Obec 6 หลัก : 530967
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วรคุณอุปถัมภ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : worakhunupathum
ที่อยู่ :หมู่ที่   10   บ้านเลขที่ 9 บ้านหนองใหญ่ ตำบล : หนองใหญ่ 
อำเภอ :เมืองจันทร์ จังหวัด :ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ :33120
โทรศัพท์ : 045-603046 : โทรสาร :045603018
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 04/06/2520
อีเมล์ : webwku@gmail.com
เว็บไซต์ : http://wku.ac.th
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  : สพม.28
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : หนองใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา : 40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ  : 5 กม.

 1,971 total views,  4 views today