O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

โรงเรียนไม่ได้จัดทำแผน เนื่องจากว่าโรงเรียนไม่ได้รับสนับสนุนงบประมาณถึงเกณฑ์ ที่จะต้องจัดทำแผนตามมาตรา 11

 580 total views,  1 views today