O2 ข้อมูลผู้บริหาร

                                                      

        นายสีลา   มะเค็ง                                                                   นายไกรสร  คำชีลอง 

ตำเเหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน                                          ตำเเหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน

โทรศัพท์  0862628815                                                        โทรศัพท์  0918286964  

อีเมล  silamakeng@gmail.com                                      อีเมล  kruju001@gmail.com

ติดต่อผู้บริหาร
ติดต่อผู้บริหาร

 1,144 total views,  3 views today