“Big Cleaning Day”

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ ร่วมกันทำกิจกรรมการทำความสะอาดครั้งใหญ่ “Big Cleaning Day” โดยคณะครู บุคลากรและนักเรียน ได้บำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาด กำจัดวัชพืชและตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้คณะครู บุคลากร และนักเรียน ได้เห็นคุณค่าในการบำรุงรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคี นอกจากนี้ ยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน ให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน => รายละเอียดเพิ่มเติม  

 789 total views,  1 views today

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น