๒๓๘ ปี จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ โดยท่าน ดร.สีลา มะเค็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน
ได้เข้าร่วมงานเฉลิมฉลอง ๒๓๘ ปี จังหวัดศรีสะเกษ ณ ลานโคปุระ เกาะกลางน้ำ จังหวัดศรีสะเกษ

 966 total views,  2 views today

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28