ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน จากคุรุสภา

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน จากคุรุสภา ในการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๓ “ระดับประเทศ” เรื่อง การเสริมสร้างวินัยด้านความรับผิดชอบของนักเรียนโรงเรียนวรคุณอุปถ์ โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

 919 total views,  3 views today

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28