โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีน

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ร่วมกับสหวิทยาเขตลุ่มน้ำมูลได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของทุกโรงเรียนในสหวิทยาเขตฯ ณ หอประชุมโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1252064962198105&type=3

 549 total views,  1 views today