รูปภาพ

  ภาพกิจกรรมเดือนสิงหาคม 2562

22/08/2019=>ภาพกิจกรรมครูปรางแก้วอำลาน้ำเงินขาว

14/08/2019=>ภาพกิจกรรมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

14/08/2019=>ภาพกิจกรรมอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด

08/08/2019=>ภาพกิจกรรมวันแม่ 2562

06/08/2019=>ภาพกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม

  ภาพกิจกรรมเดือนกรกฎาคม 2562

26/07/2019=>ภาพกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม

04/07/2019=>ภาพกิจกรรมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด

  ภาพกิจกรรมเดือนมิถุนายน 2562

  27/06/2019 => MOU 2562

  26/06/2019  => ภาพกิจกรรมวันสุนทรภู่

  26/06/2019  => ภาพกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

  21/06/2019 => ภาพกิจกรรมอบรม ENGLISH & CHINESE CAMP 2019

  20/06/2019 => ภาพกิจกรรมพระธรรมทูตสัญจร

  18/06/2019 => ภาพกิจกรรมอบรมการรณรงค์และแก้ไขปัญหา

  13/06/2019 => ภาพกิจกรรมวันไหว้ครู

  08/06/2019 => ภาพกิจกรรมสืบสานประเพณีบุญปั้งไฟ

  04/06/2019 => ภาพกิจกรรมทำบุญครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน

 2,129 total views,  5 views today