“สานสัมพันธ์น้องพี่ สามัคคีน้ำเงินขาว”

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สมทบทุนสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ ระหว่างวันที่ 29-30 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

ร่วมทำบุญผ่านบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ผ้าป่าเพื่อการศึกษา 45 ปี โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์” เลขที่บัญชี 020206937954 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาโพธิ์ศรีสุวรรณ

 27 total views,  2 views today

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28