รับมอบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้

วันที่ 20 มกราคม 2563 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ โดยท่าน ดร.สีลา มะเค็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ได้รับมอบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้จากเทศบาลตำบลหนองใหญ่ จำนวน 6 เครื่อง ในการนี้ ทางโรงเรียนวรคุณอุปถัมถ์จึงขอขอบพระคุณเทศบาลตำบลหนองใหญ่เป็นอย่างสูงยิ่งที่ได้มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับลูกๆนักเรียนชาวน้ำเงิน-ขาว

 880 total views,  4 views today

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28