พิธีบวงสรวงพระธาตุเมืองจันทร์

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ โดยท่าน ดร.สีลา มะเค็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน
ได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระธาตุเมืองจันทร์เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง ๒๓๘ ปี จังหวัดศรีสะเกษ ณ วัดบ้านเมืองจันทร์

 916 total views,  3 views today

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28