ผ้าป่าเพื่อการศึกษาเพื่อสมทบทุนสร้างโดมอเนกประสงค์

       วันที่ 3-4 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ร่วมด้วยคณะศิษย์เก่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชน

ได้จัดกิจกรรมผ้าป่าเพื่อการศึกษาเพื่อสมทบทุนสร้างโดมอเนกประสงค์ ทอดถวายผ้าป่าฯ ณ หอประชุมโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1246804869390781&type=3

 497 total views,  2 views today