ผ้าป่าข้าวเปลือกเพื่อการศึกษา

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าข้าวเปลือกเพื่อการศึกษา ณ หอเกียรติคุณบูรพาจารย์ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดสรีสะเกษ

 1,047 total views,  1 views today

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28