ผลงานโรงเรียน

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน จากคุรุสภา ในการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๓ “ระดับประเทศ” เรื่อง การเสริมสร้างวินัยด้านความรับผิดชอบของนักเรียนโรงเรียนวรคุณอุปถ์ โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

 994 total views,  3 views today