ประเพณีลอยกระทง

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ โดยท่าน ดร.สีลา มะเค็ง พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน
ได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง อำเภอเมืองจันทร์ ณ วัดหนองดุมวนาวาส

 451 total views,  1 views today

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28