ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาด ๓๐x๔๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ ขนาด ๓๐x๔๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 8,482 total views,  1 views today