ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาด ๓๐x๔๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 600,110.00 บาท  (สิ้นสุดวันรับเอกสาร วันที่ 27 สิงหาคม 2562)

=> ประกาศโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์

=> รายละเอียดเพิ่มเติม

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 600,110.00 บาท  (สิ้นสุดวันรับเอกสาร วันที่ 27 สิงหาคม 2562)

=> ประกาศโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์

=> รายละเอียดเพิ่มเติม

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 2,173 total views,  1 views today