ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ พิธียกเสาเอกเสาโท อาคารโดมอเนกประสงค์

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า ครู ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ พิธียกเสาเอกเสาโท อาคารโดมอเนกประสงค์ วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ 2566 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

 123 total views,  1 views today