ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติ พิธียกเสาเอกเสาโท อาคารโดมอเนกประสงค์

ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติ พิธียกเสาเอกเสาโท อาคารโดมอเนกประสงค์ ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ 2566 เวลา 10.30 น.

ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

 1,613 total views,  1 views today