กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวรคุณอุปถัมภ์ กำหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” อีกทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ส่งเสริมความสามารถของนักเรียนในการแสดงออกและกระตุ้นให้สนใจวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1301326677271933&type=3

 553 total views,  1 views today