การรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ ร่วมด้วยโรงพยาบาลเมืองจันทร์ ได้ดำเนินโครงการป้องกัน บำบัด ฟื้นฟู สมรรถภาพผู้เสพและผู้ติดแบบบูรณาการ โดยน้อมนำโครงการ TO BE NUMBER ONE มาใช้ในการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ณ หอประชุมโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ => รายละเอียดเพิ่มเติม

 1,909 total views,  2 views today

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น